Unit Kurikulum

 

 Tarikh Kemaskini: Thursday, 15.06.2017 1:54 PM

 

1) Jadual Waktu Terkini

Sila Klik Pada Kelas yang dikehendaki. (Kemaskini 15/6/2017).

Tahun 1 - Tahun 2 - Tahun 3 - Tahun 4 - Tahun 5 - Tahun 6

 

2) Saringan 1 LINUS 2.0

• Akan dijalankan untuk murid-murid Tahun 1 – 3
• Mata pelajaran yang disaring adalah BM, BI dan Matematik
• Akan dijalankan mulai 1 Mac hingga 23 April 2017
• LINUS ialah akronim bagi “Literacy and Numeracy Screening”.
• LINUS merupakan program intervensi yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh asas literasi (Bahasa Malaysia), asas numerasi dan bahasa Inggeris semasa di sekolah rendah.
• LINUS disasarkan kepada murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M).

 

3) Borang Penskoran PdPc (Guru)

BORANG PENSKORAN PDPC (SEKOLAH)